Thuốc diệt chuột sinh học Klerat dạng viên, chuột chết ngoài sáng, gói 50g

  40.000 

  TÊN HÀNG HÓA: Thuốc diệt chuột KLERAT 0.005BB

  a) Định lượng; 50g
  b) Thành phần hàm lượng;

  • Brodifacoum0.05g/kg
  • Phụ gia: 9999.95g/kg