Lưu trữ thẻ: dự toán chống mối

Dự toán chống mối công trình

Dự toán chống mối công trình về đơn giá, định mức phun thuốc mới nhất, thiết kế bản vẽ và lập biện phá thi công. Hiện nay Hưng Phát cung cấp dịch vụ này nhằm giúp các đơn vị thi công diệt, phòng chống mối trên toàn quốc có thể lập hồ sơ đấu thầu. […]